top of page
Black and White City Buildings with September 2023 Calendar Desktop .png
İGY İstanbul Gayrimenkul Yatırım Geliştirme Logosu

                               Doğru
                          Geliştirme,
                       Sürdürülebilir
                      Büyüme.

Dünyanın her yerinde en güvenilir yatırım kabul edilen gayrimenkulde, uzmanların rehberliği, doğru bilgi ve zamanlama ile yatırımda maksimum verimlilik elde etmek mümkündür. Bu gerçekten hareketle, hem kendi şirket bünyesinde gayrimenkul geliştirip düzenli gelir akışı sağlama, hem de yatırımcılara Türkiye’de gayrimenkul sahibi olma, proje geliştirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ile yatırımlarının takibini yapmak üzere 2013 yılında İstanbul Gayrimenkul Yatırım (İGY) olarak faaliyete geçtik. Gayrimenkul geliştirme, pazarlama, şehir planlama ve teknik danışmanlık alanlarında çeyrek asrı aşan deneyime sahip marka isimler tarafından kurulan İGY, on yılı aşkın zamandır güven, doğruluk ve uzmanlık ilkesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, yüksek getiri sağlamak amacıyla verimli bir gayrimenkul portföyü oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde geliştirilen gayrimenkul projelerinin kapılarını, yatırımcılara açan uzman kuruluş İGY, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara hizmet veren geniş bir bilgi ve ürün yelpazesine sahiptir.

KISACA İGY

STRATEJİ

İGY İstanbul Gayrimenkul Yatırım, ticari gayrimenkullere odaklanan bir yatırım stratejisi benimsemektedir. Şirketin temel hedefi, düzenli kira getirisi ve sürekli nakit akışı sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerde yer alan ticari gayrimenkullere yatırım yapmaktır. İGY'nin yatırım stratejisi, İstanbul çevresi ve Anadolu'nun gelişmekte olan bölgelerine odaklanmayı içerir. Şirket, coğrafi farklılıkları göz önünde bulundurarak her bölgenin dinamiklerine uygun geliştirmeler yapmayı hedefler. Proje geliştirmeye odaklanan şirket, ticari açıdan verimli projeleri fikir aşamasından itibaren hayata geçirmeyi, uzun vadeli portföy tutma ilkesi, sürdürülebilir büyüme ve değer artışını amaçlar. Ticari geçerliliğin teyit edilmesi, finansmanın güvence altına alınması ve mevzuata uygunluğun sağlanması, yatırım stratejisinin kilit unsurlarıdır.

Tecrübe

İGY Tecrübe Logosu

10+ Yıl

Ofis

İGY Ofis Adet logosu

11 Adet

Ticari

İGY Ticari Logosu

17 Adet

Toplam Kiralanabilir
Alan

İGY Kiralanabilir Alan M2 Logosu

10.000+ m2

YÖNETİM POLİTİKASI

İGY İstanbul Gayrimenkul Yatırım Şirketinin Yönetim Politikası
İGY Yönetim Politikası Efekti
İGY Yönetim Politikası Efekt
İGY İstanbul Gayrimenkul Yatırım portföyü İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Gaziantep ve Kocaeli olmak üzere ülkemizin stratejik gelişmekte olan illerine yayılmıştır. Toplam kiralanabilir kapalı alan 10.000 metrekare üzerinde olmakla birlikte, portföyünde 17 adet ticari ünite, 11 adet ofis nitelikli gayrimenkul barındırmaktadır. Geliştirilen projelerde kiralama modeli stratejik kurumsal ortaklar ile olup temel olarak yerli zincir marketler, global kahve zinciri markaları ve uluslararası bilinirliği yüksek fastfood markaları ile çalışılmaktadır. Bu markalar ile yapılan kira anlaşmaları ciro üzerinden ve sabit kira getirisi olarak değişkenlik göstermektedir. İGY portföyünü büyütme gayesiyle düzenli olarak yatırımlarına devam etmektedir.

Ciro Üzerinden Kira Getirisi

Portföy

Sabit Kira Getirisi

Geliştirmesi Devam Eden Projeler

Danışmanlık

“Gayrimenkulde Uzman ekipten Doğru bilgi, Güvenilir hizmet”

İGY İstanbul Gayrimenkul kendi yatırımlarının yanı sıra, proje geliştirme süreçlerinde, konusunda uzman ekibiyle, yatırımcıların yanında oluyor.

Bu aşamada şirketimiz,

  • Projenin konusuna ilişkin gayrimenkul pazarındaki arz-talep dengelerinin gelecekte nasıl olacağını tespit ederek geliştirmekte, projenin bu bağlamda konumunu belirlemektedir.

  • Fizibilite çalışmalarını gerçekleştirerek, finansal modellemelerini hazırlamaktadır.

 

  • Projenin değer ve geri dönüş hesaplarını konunun uzmanları ile değerlendirerek proje kararına temel oluşturmakta, böylece projenin ticari başarısının güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

 

  • Projenin tasarımcı seçimi ve stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirerek konuya ilişkin tüm süreci yönetmekte ve periyodik olarak raporlamaktadır.

 

  • Projenin gelir maksimizasyonu için nitelikli bir planlama ile Çözüm Optimizasyonu sağlamaktadır.

  • Yatırımcının projenin hazırlık ve karar sürecindeki bilgi düzeyi maksimize edilip, projenin hedefleri doğrultusunda harekete geçilmesi, bu aşamanın temel amacıdır. Projenin katma değerini ilk aşama olan fikir hazırlığı döneminde artırmak hedeflenmektedir.

İletişim

Adres

Yenibosna Merkez Mah. İstanbul Vizyon Park 1. Plaza Kat:5 İstanbul

İletişim Bilgileri

Tel: 0212 603 2828

Email:  info@istanbulgayrimenkulyatirim.com

bottom of page